Privacy Policy

Laatst bijgewerkt op 23-Dec-2022

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van De Brabantse Tafel, Crispijnhof 29, Noord-Brabant 4834 VA, Netherlands (the), email: info@debrabantsetafel.nl, phone: 0761234567 over het verzamelen en gebruiken van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website gebruikt ( https://debrabantsetafel.nl ). (the “Service”).Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken stemt u in met de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Indien u hiermee niet instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te bezoeken of te gebruiken.
Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen en zullen het herziene Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene beleid zal 180 dagen na het plaatsen van het herziene beleid in de Dienst van kracht zijn en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd zal gelden als uw aanvaarding van het herziene Privacybeleid. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Information We Collect:

Wij zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

Naam
E-mail
Telefoonnummer

Hoe wij uw informatie gebruiken:

Wij gebruiken de informatie die wij over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

Verzameling van feedback van klanten
Administratieve info
Beheer klantorder
Als we uw informatie voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw informatie alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor toestemming is verleend, tenzij we wettelijk verplicht zijn anders te doen.

Retention Of Your Information:

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens bij ons gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikersaccounts niet meer actief zijn of zolang wij ze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor ze werden verzameld zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Het is mogelijk dat wij bepaalde informatie langer moeten bewaren, zoals voor het bijhouden van gegevens/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals de handhaving van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u niet (direct of indirect) kunnen identificeren, kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

Rechten:

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u recht hebben op toegang tot en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of een kopie van uw persoonsgegevens ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens beperken of er bezwaar tegen maken, ons vragen uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, een recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en andere rechten die volgens de toepasselijke wetgeving relevant kunnen zijn. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op info@debrabantsetafel.nl. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Als u ons niet toestaat de vereiste persoonsgegevens te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken intrekt, hebt u mogelijk geen toegang tot of gebruik van de diensten waarvoor uw gegevens werden opgevraagd.

Cookies Etc.

Voor meer informatie over hoe wij deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze traceringstechnologieën, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.

Security:

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en wij zullen redelijke veiligheidsmaatregelen treffen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder ons beheer te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen wij echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen wij de veiligheid van informatie die u aan ons doorgeeft niet verzekeren of garanderen en doet u dit op eigen risico.

Third Party Links & Use Of Your Information:

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een website of dienst beheren die toegankelijk is via een link op de Dienst. Wij raden u ten zeerste aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Klachten / Gegevensbescherming:

Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw gegevens die bij ons beschikbaar zijn, kunt u een e-mail sturen naar De Brabantse Tafel, Crispijnhof 29, e-mail: info@debrabantsetafel.nl. Wij zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.